GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Z KONTAKTNÝCH FORMULÁROV A NA ÚČELY ODOSIELANIA NEWSLETTROV

I. ÚVOD

Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov obsahuje informácie o spracúvaní osobných údajov návštevníkov webovej stránky Magazínu PoP-Cult, magazínu o popkultúre, www.popcult.sk (ďalej len „Webstránka“), ktorí sa prihlásia na odber ktoréhokoľvek newslettra zasielaného prevádzkovateľom Webstránky alebo kontaktovali prevádzkovateľa pomocou kontaktného formulára. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli na základe Vašej žiadosti zasielať informácie o aktuálnych článkoch vo Vami zvolených rubrikách (168 hodín, Netflix & HBO GO, Na predplatnom) a odpovedať na Vaše podnety a otázky, ktoré nám položíte v kontaktnom formulári, a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať a prispôsobovať kvalitu našich článkov podľa Vašich preferencií. Tým, že nás požiadate o zaradenie do zoznamu odoberateľov newslettrov resp. vyplnením údajov v niektorom z formulárov zverejnených na Webstránke, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa tejto Informácie o spracúvaní osobných údajov.

Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali túto Informáciu o ochrane osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami.

II. PREVÁDZKOVATEĽ

Občianske združenie PoP-Cult
Meno kontaktnej osoby: Gabriel Horváth
sídlo: Župčany 320, 080 01 Prešov
IČO: 51941384
(ďalej označený aj ako „PoP-Cult“, „my“)

Kontaktný e-mail: redakcia@popcult.sk

III. SPÔSOBY ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

-osobné údaje získavame priamo od Vás prostredníctvom Webstránky

IV. DOTKNUTÁ OSOBA

-akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi Webstránku a prostredníctvom príslušného formulára požiada o odber newslettrov niektorej z ponúkanej rubrík Webstránky
-akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi Webstránku a prostredníctvom príslušného kontaktného formulára odošle prevádzkovateľom Webstránky otázku alebo podnet ohľadom Webstránky a jej obsahu

V. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

-meno
-e-mailová adresa

VI. ÚČEL SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme Vás informovali o novinkách a aktuálnych článkoch v niektorej z vami zvolených rubrík na Webstránke PoP-Cultu, alebo aby sme Vám mohli odpovedať na Vami odoslané podnety a otázky v kontaktnom formulári. Máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vám budeme výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu posielať informácie, ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé. Spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je založené na Vašom súhlase ako dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).

VII. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účel odosielania newslettrov nám udeľujete na dobu 5 rokov od jeho poskytnutia. Ostatné osobné údaje získané prostredníctvom Webstránky uchovávame najviac po dobu 2 rokov odo dňa ich poskytnutia.

VIII. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby PoP-Cultu. Títo poskytovatelia dbajú na ochranu Vašich osobných údajov a nepoužívajú Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide o subjekty, ktoré PoP-Cultu poskytujú nasledovné služby:

-spoločnosti ECOMAIL.CZ, IČO: 02762943, Na Zderaze 15, 120 00 Praha 2 – konzultačná a marketingová spoločnosť v oblasti e-commerce zabezpečujúca mailingové služby

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dovoľujeme si Vás týmto informovať o Vašich právach súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov:

a) Ak ste udelili Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, máte právo Vami udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Vaše odvolanie súhlasu môžete urobiť prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného poštou alebo elektronicky na adresu uvedenú v časti II. Svoje rozhodnutie ohľadom zasielania newslettra máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať tiež kliknutím na odkaz „Odhlásiť sa“, ktorý nájdete v každom e-maile s newslettrom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
b) Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia.
c) Máte právo požadovať o prístup k Vašim osobným údajom v rozsahu podľa čl. 15 Nariadenia.
d) Máte právo na opravu poskytnutých osobných údajov podľa čl. 16 GDPR.
e) Máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
f) Máte právo požadovať obmedzenia spracúvania Vašich osobných údajov podľa čl. 18 GDPR.
g) Máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi podľa čl. 20 GDPR, t. j. môžete nás požiadať o odovzdanie Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi.
h) Máte právo podať proti nám ako prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním zodpovednej kontaktnej osoby uvedenej v tejto Informácií o spracúvaní osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. : +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

ZMENA INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Túto Informáciu o spracúvaní osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

PoP-Cult
Najnovšie články od PoP-Cult (zobraziť všetky)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

CLOSE
CLOSE